Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/167/21 Rady Gminy Płaska

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 obszarów w miejscowości Serski Las

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe