REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 85 poz. 1928

Uchwała nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Chorkówka

z dnia 28 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2009-2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4, art. 20 ust. 1, 2, 3, art. 21 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/103/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2009 - 2013 wprowadza się następujące zmiany:
- punkt 1 w rozdziale I załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chorkówka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/210/09
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 28 października 2009 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik do uchwały XXXIV 210 09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA