| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/223/13 Rady Gminy Medyka

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Medyka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. )  uchwala się co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Medyka

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1994 r.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                    770,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                             1.276,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                             1.543,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1994 r.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie               710,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                             1.217,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton               1.483,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1994 r.       posiadających katalizator spalin

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                    710,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                             1.217,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                             1.483,00 zł

4. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1994 r.      posiadających katalizator spalin

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie               651,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                             1.156,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                             1.423,00 zł     ¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów                                                                                        transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów                               infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)        Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez        Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii          Europejskiej – wydanie specjalne.

5. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej  lub wyższej  niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy       całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku [zł]

Oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

1.567,00 zł

1.687,00 zł

13

14

1.687,00 zł

1.929,00 zł

14

15

1.929,00 zł

2.169,00 zł

15

2.169,00 zł

2.412,00 zł

Trzy osie

12

17

1.567,00 zł

1.687,00 zł

17

19

1.687,00 zł

1.929,00 zł

19

21

1.929,00 zł

2.169,00 zł

21

23

2.169,00 zł

2.412,00 zł

23

25

2.412,00 zł

2.530,00 zł

25

2.530,00 zł

2.651,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1.929,00 zł

2.169,00 zł

25

27

2.169,00 zł

2.412,00 zł

27

29

2.412,00 zł

2.530,00 zł

29

31

2.530,00 zł

2.956,00 zł

31

2.590,00 zł

2.956,00 zł

6. 6 Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu     pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.801,00 zł

7. 7 Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu     pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi,     dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach zespołu pojazdów

Stawka podatku [zł]

Oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1.748,00 zł

1.807,00 zł

18

25

1.869,00 zł

1.929,00 zł

25

31

1.988,00 zł

2.048,00 zł

31

2.048,00 zł

2.334,00 zł

Trzy osie

12

40

2.133,00 zł

2.133,00 zł

40

2.530,00 zł

3.019,00 zł

8. 8 Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- 482,00 zł

9. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach zespołu pojazdów

Stawka podatku [zł]

Oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

1.205,00 zł

1.326,00 zł

18

25

1.326,00 zł

1.447,00 zł

25

1.447,00 zł

1.801,00 zł

Dwie osie

12

28

1.326,00 zł

1.447,00 zł

28

33

1.447,00 zł

1.567,00 zł

33

38

1.567,00 zł

1.687,00 zł

38

1.748,00 zł

2.048,00 zł

Trzy osie

12

38

1.687,00 zł

1.687,00 zł

38

1.988,00 zł

2.276,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1.801,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.276,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Medyka. .

§ 3. Traci moc uchwała Nr  XXIV/140/12  Rady  Gminy  Medyka z dnia 30 października 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku     Urzędowym Województwa Podkarpackiego , z mocą obowiązującą od dnia  01 stycznia 2014 r.

Przewodniczacy Rady


Gerard Szczygieł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »