| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych ochrony dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania zawierają załączniki nr 5, 7, 8 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 zawierają załączniki nr 6 i 8 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

1) Dz. U. z 2013 r. poz 628 i 842.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 Opis granic obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 Mapa obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 20000 Horyniec PLH180017


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 Cele działań ochronnych Horyniec PLH180017


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania Horyniec PLH180017


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Horyniec PLH180017


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 Mapa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych Horyniec PLH180017


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 Mapa rozmieszczenia stanowisk i siedlisk zwierząt Horyniec PLH180017

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MotoKariera

Kariera w motoryzacji na najwyższym biegu!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »