| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/316/2014 Rady Gminy Wojaszówka

z dnia 14 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Wojaszówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 421 w zw. z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Wojaszówka, Rada Gminy Wojaszówka

uchwala, co następuje:

§ 1. Treść załącznika do uchwały Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Wojaszówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojaszówce i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/316/2014
Rady Gminy Wojaszówka
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych

Numer okr ę gu wyborczego

Granice okr ę gu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okr ę gu wyborczym

1

Wojaszówka

1

2

Przybówka

1

3

Łęki Strzyżowskie: 43, 51, 54, 80-82 parzyste, 89-91, 93-200, 204-205, 221-223 nieparzyste, 224-226 parzyste, 227-231, 234-235, 239-243 nieparzyste, 244-248 parzyste, 249-254, 256, 259-260, 262-264, 266-268, 270-271, 276-277, 280, 284-290, 292, 295-297 nieparzyste, 301-303 nieparzyste, 306-309

1

4

Łęki Strzyżowskie: 1-42, 44-50, 52-53, 55-79, 81-83 nieparzyste, 84-86 parzyste, 92, 201-203, 206-220, 222, 225, 232-233, 236-238, 240-242 parzyste, 245-247A nieparzyste, 255-257 nieparzyste, 258, 261, 265, 269, 272-274, 278-279, 282-283, 291-293 nieparzyste, 294-298 parzyste, 299-300, 302-304 parzyste, 305, 310

1

5

Pietrusza Wola i Rzepnik

1

6

Łączki Jagiellońskie i Wojkówka

1

7

Bajdy

1

8

Ustrobna: 1-8, 10, 13, 18-19, 24-25, 27-28, 30-33, 36-38, 42-44 parzyste, 48-48A parzyste, 51, 71, 77-78, 81-88, 98, 102, 105-107 nieparzyste, 108-111, 114, 117-119, 122-127, 129-131, 133-138, 140, 151-153 nieparzyste, 156-158, 161, 165-167 nieparzyste, 168-170, 173-184, 192-193, 195-200, 202-208, 210-212, 225-228, 231-232, 237, 240-243, 245-246, 248-250, 253-257 nieparzyste, 258-259, 262-265, 269-271 nieparzyste, 272-273, 275-277 nieparzyste, 280-281, 284-285, 294-296 parzyste, 297-299 nieparzyste, 300-303, 306-308 parzyste, 309-311 nieparzyste, 312-315, 317, 321-322, 324, 327-331 nieparzyste, 332,335-339 nieparzyste, 342

1

9

Ustrobna: 9, 10A-12, 14-17, 20-23, 26, 29, 34-35, 39-41, 43-45 nieparzyste, 46-47, 49-50, 52-70, 72-76, 79-80A, 89-97A, 99-100A, 103-104, 106, 112-113, 116, 121, 128, 132, 139-141 nieparzyste, 142-150, 152-154 parzyste, 159-160, 162-164, 166, 171-172, 185-191, 194, 201, 209, 213-224, 229-230, 233-236, 238-239, 244, 247, 251-252, 254-256 parzyste, 260-261, 266-268, 270, 274-278 parzyste, 279, 282-283, 286-293, 295, 298, 304-305, 307, 310, 316-318 parzyste, 319-320, 323-325 nieparzyste, 326-330 parzyste, 333, 334,336, 338,340,341,343

1

10

Bratkówka

1

11

Odrzykoń: Graniczna, Gustawa Ehrenberga, Kazimierza Wielkiego, Ks. Józefa Panasia, Młynek, Polna, Rzeki, Sportowa, Średnia, Tadeusza Kościuszki, Wisłocza

1

12

Odrzykoń: Białobrzeska, Jana Skrzyneckiego, Łęgowa, Marii Konopnickiej, Nadbrzeżna, Prof. Stanisława Cebuli, Turaszowska, Władysława Jagiełły, Zawodzie

1

13

Odrzykoń: Armii Krajowej, Czarny Potok, Józefa Piłsudskiego, Kręta, Ks. Ernesta Świątka, Piekło, Podlesie, Seweryna Goszczyńskiego, Skalickie, Spokojna

1

14

Odrzykoń: Aleksandra Fredry, Bierska, Jana Pawła II, Krośnieńska 2-39, Leśna, Poręba, Zapłocie

1

15

Odrzykoń: Klemensa z Moskorzewa, Krośnieńska od 40 do końca, Leszczyny, Łąkowa, Mikołaja Kamienieckiego, Na Strzelca, Podzamcze

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »