| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.204.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały NR XVI.186.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Boguchwale NR XVI.186.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wprowadza się następujące zmiany

.§ 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana przez nich ilość odpadów komunalnych niesegregowanych - zmieszanych oraz odpadów segregowanych (opakowania i naczynia szklane, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych). Odpady komunalne segregowane jak i zmieszane muszą być zgromadzone w pojemnikach lub workach.".

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór Komisji Inwentaryzacji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Kąkol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »