| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.204.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały NR XVI.186.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Boguchwale NR XVI.186.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wprowadza się następujące zmiany

.§ 2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana przez nich ilość odpadów komunalnych niesegregowanych - zmieszanych oraz odpadów segregowanych (opakowania i naczynia szklane, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych). Odpady komunalne segregowane jak i zmieszane muszą być zgromadzone w pojemnikach lub workach.".

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór Komisji Inwentaryzacji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Kąkol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »