| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie

z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów po § 2 dodaje się § 2a w następującym brzmieniu:
,,2 a. W zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 2 Gmina Brzozów przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki i kontenery służące do odbierania odpadów komunalnych.''

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »