Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.79.2019 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 12 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność pkt 2 w § 1 Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe