| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy Wicko

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Wicko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1658 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, oraz z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, oraz z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28 poz 142, Nr 28 poz. 146, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Wicko uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Wicko uchwalony uchwałą nr V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Wicko otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/54/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wicko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

Dnia 27 sierpnia 2010 roku na podstawie Uchwały NR XLIX/76/10 Rady Gminy Wicko utworzony został z dniem 1 października 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku, któremu nadano statut. W związku z tym, iż Ośrodek utworzony został jako jednostka organizacyjna gminy Wicko konieczna jest zmiana Załacznika nr 3 do Statutu Gminy Wicko.
W wykazie jednostek organizacyjnych Gminy Wicko, Gminny Ośrodek Kultury zostaje wpisany w pozycji 9.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Gminy Wicko
z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Wicko

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WICKO

1. Zespół Szkół w Wicku

2. Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

3. Szkoła Podstawowa w Maszewku

4. Przedszkole Gminne w Charbrowie

5. Przedszkole Gminne w Wicku

6. Biblioteka Publiczna Gminy Wicko

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

8. Gminne Usługi Komunalne w Wicku

9. Gminny Ośrodek Kukltury i Sportu w Wicku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »