| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Gminy Damnica

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury w Damnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn.zmianami1)), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu u prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406)uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury w Damnicy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę: "Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy" w miejsce dotychczasowej nazwy: "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Traci moc załącznik do uchwały Nr XIV/91/00 Rady Gminy Damnica z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie połączenia instytucji kultury i utworzenia jednej instytucji pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy" oraz nadania tej instytucji statutu, ze mianami wynikającymi z:

1) uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy;

2) uchwały Nr XVI/142/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/91/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 10 lutego 2000 r.;

3) uchwały Nr XXV/164/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/91/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 10 lutego 2000 r.;

4) uchwały Nr XXXIV/231/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/91/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 10 lutego 2000 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Damnica


Włodzimierz Kisiel

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013r. poz. 645.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/271/13
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

STATUT CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »