| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/620/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594, ze zmianami: poz.645 i poz.1318; Dz. U z 2014r. poz.379 i poz.1072) w związku z art. 6k ust. 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz.1399; ze zmianami: poz.1593; Dz. U. z 2015r. poz. 87)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr LXII/620/2014 z dnia 31 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2014r., poz. 3965), zwaną dalej uchwałą zmienia się w ten sposób, że § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 3,00 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 6,00 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Klein

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »