| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/170/14 Rady Gminy Wysokie

z dnia 4 września 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/146/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4 z dnia 31 stycznia 2014 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/153/14 z dnia 25.02.2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13 z dnia 25 kwietnia 2014 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXX/157/14 z dnia 14 maja 2014 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/162/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 320.360,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 371.205,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonej zmianie plan dochodów budżetu gminy wynosi 13.699.131,10 zł, z tego:

- dochody majątkowe 1.349.757,76 zł,

- dochody bieżące 12.349.373,34 zł, w tym:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.673.766,01 zł;

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 498.344,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 447.499,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzonej zmianie plan wydatków budżetu gminy wynosi 14.055.315,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.622.219,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- wydatki majątkowe w kwocie 2.433.095,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.673.766,01 zł,

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 1.431.915,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu.

2) Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.075.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 1.292.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 895.327,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Dokonuje się zmiany wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedowniczący Rady Gminy


Stanisław Zdun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/14
Rady Gminy Wysokie
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/170/14
Rady Gminy Wysokie
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków Załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/170/14
Rady Gminy Wysokie
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów Załącznik 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/170/14
Rady Gminy Wysokie
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan rozchodów Załącznik 4


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/170/14
Rady Gminy Wysokie
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych Załącznik 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/170/14
Rady Gminy Wysokie
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydat.inwest.z udz.UE Załącznik 7


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/170/14
Rady Gminy Wysokie
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Fundusz sołecki Załącznik nr 9

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »