Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 687/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 czerwca 2019 r., nr IX/85/2019 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj - etap II

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe