Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Firlej

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe