reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806 , z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004r. , Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, z 2009r. Nr 223,poz.1458 , Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106,poz.675 i Nr 40,poz.230 z 2011r. Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz.887 oraz z 2012r., poz. 567) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95,poz.613 , Nr 96,poz.620,Nr 225, poz.1461,Nr 226, poz.1475,z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171 poz.1016 i Nr 232, poz.1378) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

budynki lub ich części zajęte na potrzeby świetlic wiejskich oraz zajęte na potrzeby działalności edukacyjno-wychowawczej";

2) w § 1 dodaje się punkt 7

budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby kultywowania tradycji, kultury i historii".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Łańko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama