| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/208/2013 Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/12 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Powiat Szczycieński jest organem dotującym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/180/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Powiat Szczycieński jest organem dotującym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "W przypadku uczniów, o których mowa w § 3 ust. 2, dotacja naliczana jest na każdego wskazanego we wniosku ucznia z tym, że w informacji składanej na kolejny miesiąc następuje rozliczenie liczby uczniów, którzy faktycznie uczestniczyli w co najmniej 50 % zajęć w poprzednim miesiącu. Jeśli liczba uczniów, którzy spełnili obowiązek uczestnictwa w poprzednim miesiącu jest mniejsza niż podana wg stanu na 1 dzień danego miesiąca udzielona dotacja podlega zmniejszeniu stosownie do spełnienia warunku faktycznego uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu".

2. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Uczęszczanie uczniów w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych udokumentowane winno być w informacji składanej na kolejny miesiąc według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały".

3. § 6 otrzymuje brzmienie: "Organ dotujący ma prawo dokonywania korekty kwot dotacji w przypadku zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Szczycieńskiego otrzymywanej na dany rok budżetowy".

§ 2. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/180/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Powiat Szczycieński jest organem dotującym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/180/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Powiat Szczycieński jest organem dotującym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/180/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których Powiat Szczycieński jest organem dotującym oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szczytnie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady


Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/208/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/208/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/208/2013
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »