reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 18 września 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządząjącym jest Gmina Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6, w związku z ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm. Dz. U. Nr 228 poz. 1368)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Kętrzyn oraz warunki i zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Kętrzyn.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2. Z przystanków mogą korzystać wyłącznie operator oraz przewoźnicy posiadający:

1) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków autobusowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 847 z późn. zm.), lub

2) umowę z organizatorem określającą zasady korzystania z przystanków.

§ 3. 1. Z przystanków można korzystać wyłącznie w celu realizacji przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów.

3. Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię.

4. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli warunki techniczne przytanku na to pozwalają.

§ 4. 1. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków podaje do publicznej wiadomości, na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej, rozkład jazdy uzgodniony przez organizatora.

2. Rozkład jazdy winien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika oraz może zawierać jego logo.

3. Aktualizacja rozkładu jazdy, po jego uprzednim uzgodnieniu z organizatorem, a także zapewnienie jego wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny , albo zostanie zniszczony, należy do operatora lub przewoźnika, o którym mowa w ust. 1.

4. zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

§ 5. Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli:

1) spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości,

2) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), w art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których jest właścicielem lub zarządzającym, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała ta jest realizacją w/w ustawy.


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/176/2013
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 18 września 2013 r.

Wykaz lokalizacji przystanków komunikacyjnych

1. miejscowość Koczarki (obok sklepu)

2. miejscowość Langanki (obok skrzyżowania z drogą gminną)

3. miejscowość Grabno

4. miejscowość Smokowo

5. miejscowość Jeżewo

6. miejscowość Martiany (obok sklepu)

7. miejscowość Kotkowo

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama