reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/67/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/683/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczytno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Szczytno

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/683/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczytno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Szczytno.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 43 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165, z 2014 r. poz. 659, 850 i 1146) oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 850), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/683/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczytno oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Szczytno (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1336) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Szczytno o równoważnej liczbie mieszkańców 32 323, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowe Gizewo, obejmującą swym zasięgiem miasto Szczytno oraz miejscowości z terenu gminy Szczytno: Nowiny, Szymany, Nowe Gizewo, Rudka, Korpele, Lemany, Lipowa Góra Wschodnia, Lipowa Góra Zachodnia, Kamionek, Szczycionek, Leśny Dwór, Janowo.";

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Piotr Żuchowski


Załącznik do Uchwały Nr III/67/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Mapa aglomeracji Szczytno

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama