| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211, art. 212, i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]))

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.826.468,38 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 10.843.671,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.982.796,41 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.007.646,38 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 10.200.102,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.807.543,62 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015r., zgodnie z załącznikami nr 3a - 3b,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.181.178,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie 976.000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1.205.178,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.805.178,00 zł rozchody w wysokości 624.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 129.478,00 zł, wydatki - 129.478,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Krystyna Krasuska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik dozałącznika nr 2


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/65/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015r.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »