reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/103/16 Rady Gminy Rozogi

z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/15 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2016r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 26.259.504,00zł z tego: dochody bieżące w wysokości 24.297.151,00zł dochody majątkowe w wysokości 1.962.353,00 zł

- w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.310.188,77zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.643.573,00zł wydatki majątkowe w wysokości 3.666.615,77 zł

- w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.636.615,77zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.482.126,27zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.050.684,77zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 2.066.640,77 zł, rozchody w wysokości 1.015.956,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały" ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Stefan Nowotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/103/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 4 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama