reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/16 Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 2.767.059 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 58.888.991 zł , z tego : dochody bieżące w wysokości 57.793.251 zł , dochody majątkowe w wysokości 1.095.740 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.138.259 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 60.534.137 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 55.504.033 zł , w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.980.527zł .

2) wydatki majątkowe kwotę 5.030.104 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.992.239 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 2.037.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.753.365 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokosci 1.645.146 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.255.608,12 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 389.537,88 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokosci 1.839.914,64 zł , rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Magdalena Anczykowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

zał.3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

zał.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

zał.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

zał.7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama