| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Elbląg

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późń. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Elbląskiego, Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące odcinki dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Elbląg:

1) droga powiatowa nr 1138N w m. Czechowo (działki ewid. nr 61/1, 61/2, 64 - obręb Czechowo, część działki ewid. Nr 194 - obręb Gronowo Górne),

2) odcinki drogi powiatowej nr 1150N w m. Komorowo Żuławskie (działki ewid. 502, 503, 593, 597, 665, 669 - obręb Komorowo Żuławskie).

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w §1 oznaczono kolorem zielonym w załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r..

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bruzdewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Czechowo


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 16 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Komorowo Żuławskie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »