reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/458/2010 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr LII/371/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dębno


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 Nr181, poz1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Dębnie, uchwala co następuje
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr LII/371/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dębno (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 33 poz. 659), w ten sposób, że
w § 86 ust. 1 wyrażenie "§ 81" zastępuje się wyrażeniem: "§ 80".
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr LXI/444/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej Nr LII/371/2010 z dnia
25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dębno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
UZASADNIENIE
W związku ze stanowiskiem Wojewody Zachodniopomorskiego, o niemożności prostowania oczywistych omyłek pisaraskich w uchwałach Rady, należało uchylić uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki psarskiej i przygotować uchwałę w powyższym brzmieniu.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama