| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/188/2012 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz. U. z 2010 r., Nr 28. poz.146, Dz. U. 2009 r., Nr 206 poz.1589, Dz. U. z 2010 r., Nr 125 poz.842 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149. poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr VIII/105/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następującą zmianę:

§ 8. otrzymuje brzmienie:

" Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 22 czerwca 2011 r. " .

§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. Nr XIII/174/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »