reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/412/2014 Rady Gminy Dobra

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 ) oraz art. 8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 i 509), w związku z §1 uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. poz.1024). Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, w szczególności dla:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, objętych wieloletnim programem finansowym gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 do wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013 r. poz.182 i 509).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama