| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB320005

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628, 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005, zwanego dalej "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 i 5a do zarządzenia.

2. Ilekroć w załączniku nr 5 zarządzenia mówi się o:

1) ANR - należy przez to rozumieć Agencja Nieruchomości Rolnych;

2) ARiMR - należy przez to rozumieć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) LP - należy przez to rozumieć Lasy Państwowe;

4) PZŁ - należy przez to rozumieć Polski Związek Łowiecki;

5) RDOŚ w Szczecinie - należy przez to rozumieć Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie;

6) WODR - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego;

7) ZWiK w Szczecinie - należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie;

8) ZZMiUW w Szczecinie - należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

§ 7. Wskazania do uchwały Nr VI/41/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński; uchwały Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce, zmienionego uchwałą Nr LVII/485/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.; uchwały Nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice; uchwały XXXV/214/2013 Rady Gminy Warnice z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warnice; uchwały Nr XXIV/232/01 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice; uchwały Nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo; uchwały Nr XXXV/216/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka; uchwały Nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino; uchwały Nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie; uchwały Nr XIX/166/2012 Rady Gminy w Dolicach z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Pomietów- gmina Dolice, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecinie


Grzegorz Kubiak


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »