reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIX/414/2014 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 8 października 2014 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XLVII/349/2013 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2013 r. - Uchwała budżetowa na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4572 oraz z 2014 r. poz. 334, 562, 1103, 1464, 2096, 2456, 2457, 2821, 3204, 3398 i 3639) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 73.732.459,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 69.598.122,15 zł;

2) dochody majątkowe - 4.134.337,54 zł.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2014 w wysokości 75.268.792,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 67.821.422,15 zł;

2) wydatki majątkowe - 7.447.370,47 zł.";

3) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

podmiotowych dla miejskich instytucji kultury - w łącznej kwocie 1.694.100 zł określa załącznik nr 10;";

4) załączniki:

a) nr 4 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard w roku 2014,

b) nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w roku 2014

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/414/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 8 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/414/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 8 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/414/2014
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 8 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama