reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/346/14 Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stepnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a w związku z art. 12 § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/177/2012 Rady Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Stepnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zach. Pom. z 2012 poz. 3310) wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie głosowania nr 1 w kolumnie "Siedziba obwodowej komisji wyborczej" wyrazy Urząd Gminy zastępuje się wyrazami: "Urząd Miasta i Gminy",

2) w obwodzie głosowania nr 3 w kolumnie "Siedziba obwodowej komisji wyborczej" wyrazy: ,,Świetlica Wiejska w Gąsierzynie ul. Wojska Polskiego 21, 72-112 Stepnica", zastępuje się wyrazami: ,,Świetlica Wiejska w Kopicach, Kopice 6B, 72-112 Stepnica".

§ 2. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy


Ryszard Ławicki


Uzasadnienie

W uchwale Nr XVII/177/2012 Rady Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Stepnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zach. Pom. z 2012 poz. 3310) wprowadzono zmiany w obwodach:

W obwodzie Nr 1 zmieniono nazwę siedziby w związku z uzyskaniem statusu miasta i zmianą nazwy urzędu.

W obwodzie nr 3 dokonano zmiany lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej z świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie przy ul. Wojska Polskiego 21 na świetlicę wiejską w miejscowości Kopice. Zmiana siedziby ma na celu poprawę dostępności lokalu wyborczego dla mieszkańców tego obwodu.

Projekt uchwały nie powoduje zmian granic stałych obwodów głosowania ani też nie wpływa na liczbę mieszkańców obejmującą obwód.

Mając na uwadze powyższe zmiany, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]] Zm. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama