reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 poz. 1045) Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Tuczno.

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 611 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 743 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.007 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.430 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.555 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.892 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 547 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :

a) mniejszej niż 22 miejsc-1.328 zł.;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 1.974 zł;

§ 2. Zwalnia się od podatku:

1) Autobus szkolny "GIMBUS" przeznaczony do dowozu dzieci i młodzieży szkolnej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2012r. poz.2893).

§ 5. Rada Miejska w Tucznie uchyla Uchwałę Nr XIII/76/2015 z dnia 28 października 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Dorota Rogala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama