| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Babiak

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 12 § 1-3 i 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Babiak na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1.

Na terenie Gminy Babiak tworzy się 5 stałych obwodów głosowania, dla których ustala się numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLIII/270/02 Rady Gminy Babiak z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Na ustalenie Rady Gminy Babiak w sprawie podziału Gminy Babiak na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/126/12
Rady Gminy Babiak
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Babiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »