reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Kole

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Koło

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 12 § 1-3 i 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Kole na wniosek Wójta Gminy Koło uchwala, co następuje :

§ 1. Na terenie Gminy Koło tworzy się 4 stałe obwody głosowania, dla których ustala się numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/234/2002 Rady Gminy w Kole z dnia 21 czerwca 2002r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Na ustalenie Rady Gminy w Kole w sprawie podziału Gminy Koło na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole


Teresa Bilińska

Załącznik do Uchwały Nr XXII/133/2012
Rady Gminy w Kole
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na ternie Gminy Koło

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama