| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Gwiazdowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Nowoprojektowanym ulicom na terenie wsi Gwiazdowo, nadaje się następujące nazwy:

1) ulica św. Piotra

2) ulica św. Macieja

3) ulica św. Jana

4) ulica św. Łukasza

5) ulica św. Tomasza

6) ulica św. Michała

7) ulica św. Krzysztofa

8) ulica św. Klaudii

9) ulica św. Marty

10) ulica św. Alberta

11) ulica św. Marii Magdaleny

12) ulica św. Grzegorza

13) ulica św. Maksymiliana

14) ulica św. Franciszka

§ 2. Szczegółowe położenie ulic, o których mowa w § 1, uwidocznione jest na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalenia, o których mowa w § 1, podlegają naniesieniu na mapę ewidencyjną i zasadniczą obrębu Gwiazdowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazw dla nowoprojektowanych dróg wewnętrznych na terenie Gwiazdowa wystąpił ich właściciel, co jest zgodne z art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.), który stanowi że podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, wymaga uzyskania pisemnej zgody jej właściciela. Nazwy dla nowoprojektowanych ulic zaproponował wnioskodawca, właściciel przedmiotowych dróg, co uzyskało pozytywną opinię Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 15 listopada 2012 r.
Zalacznik1.JPG

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn


mgr Renata Lepczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »