| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Wągrowieckiego

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wągrowieckim w 2012 roku

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez administrację samorządu powiatowego. Podejmowanie szeregu działań zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń powinno zmierzać do spełnienia konkretnych oczekiwań społecznych w tym zakresie.Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca jako organ doradczy Starosty stwarza dodatkową szansę łączenia wysiłków w prowadzeniu różnych form działalności na rzecz bezpieczeństwa. Wyjątkowo ważna staje się bieżąca wymiana doświadczeń, analiza zagrożeń czy też ocena potrzeb finansowych podejmowanych działań.Realizując obowiązek zawarty w art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) informuję, iż utworzona w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Komisja Bezpieczeństwa i Porządku IV kadencji w roku 2012 podjęła następujące działania:? Przedstawione sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu za 2011 rok pozwoliły na ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wągrowieckiego,? Dobór tematyki posiedzeń Komisji posłużył do dokonywania bieżącej analizy występujących zagrożeń i działań ograniczających ich negatywne skutki (przede wszystkim w ramach prac jednostek powiatowych służb, inspekcji i straży),? W związku z pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej Wągrowiec - Poznań Wschód Komisja zapoznała się z problematyką bezpieczeństwa ruchu kolejowego na terenie powiatu wągrowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów i zastosowanych systemów bezpieczeństwa,? Dokonano analizy i oceny bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu danych statystycznych i wniosków Komisja zapoznała się z realizacją zadań inwestycyjnych dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem,? Na posiedzeniu Komisji omówiono i podsumowano dotychczasową współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile. Przedstawiono realizowane w tym zakresie programy prewencyjne oraz rodzaj przekazanego do tej pory sprzętu m.in. wyposażenia gabinetów wychowania komunikacyjnego, zestawów do bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, minikonów, sprzętu ratowniczego,? Zmiany w organizacji systemu ratownictwa medycznego w województwie wielkopolskim spowodowały podjęcie tematyki bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Dodatkowo Komisja zapoznała się z informacją o działalności Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, nowymi rejonami operacyjnymi, bieżącą realizacją zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz aktualizacjami "Wojewódzkiego planu działania Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego."? Zapoznano się i dokonano oceny stopnia wykonania programów prewencyjnych realizowanych w 2012 roku przez:- Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu,- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w WągrowcuZaprezentowano organizację takich inicjatyw jak m.in.: program "Razem bezpieczniej", programy realizowane w szkołach, zwalczanie narkomanii, szkolenia,? Zbliżający się okres wakacji letnich był okazją do zapoznania się z przygotowaniem służb, inspekcji, straży oraz organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku (w szczególności dzieci i młodzieży). Jednocześnie na zakończenie sezonu letniego przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Wągrowcu złożył sprawozdanie podsumowujące działalność ratowniczą w 2012 roku. Komisja zapoznała się z założeniami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w aspekcie finansowania realizowanych zadań,? Dokonano analizy i oceny prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w powiecie wągrowieckim 2012/2013 przedstawionym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Dodatkowo podsumowano realizację powyższego zadania w sezonie wcześniejszym, ? W związku z pojawieniem się w kraju przypadków wprowadzania do obrotu żywnościowego soli przemysłowej dokonano analizy działań inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej w tym zakresie oraz skali potencjalnego zagrożenia dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego,? Zapoznano się z tematyką bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu. Głównym elementem dyskusji była problematyka przestępstw, narkomanii i alkoholizowania się młodzieży. Przedstawiciele placówek oświatowych zapoznali członków komisji z realizacją bieżących programów profilaktycznych,? Podjęto tematykę możliwości pozyskiwania środków finansowych na zadania bezpieczeństwa publicznego. Komisja jednocześnie opiniowała w tym zakresie projekt budżetu powiatu wągrowieckiego na 2013 rok,? Komisja zapoznała się z bieżącą działalnością (stanem ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa) realizowaną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Dokumentem odniesienia w tymzakresie była przyjęta rok wcześniej "Strategia rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu wągrowieckiego na lata 2011-2020"? W związku z organizacją w okresie wiosenno-letnim wielu imprez kulturalnych i sportowych na posiedzeniu Komisji przedstawiono warunki organizacji bezpieczeństwa imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu wągrowieckiego,? Na podstawie złożonego sprawozdania zapoznano się z bieżącą działalnością oraz podstawowymi zadaniami Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu,? W związku z prowadzonymi pracami planistycznymi Komisja zapoznała się z realizacją zadań systemu zarządzania kryzysowego w powiecie wągrowieckim oraz współpracą z samorządem gminnym w tym zakresie,Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2014 przedstawia się następująco:1) Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki - Przewodniczący Komisji;2) Krzysztof Migasiewicz - radny delegowany przez Radę Powiatu Wągrowieckiego;3) Stanisław Kida - radny delegowany przez Radę Powiatu Wągrowieckiego;4) Maciej Kusz - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu;5) Radosław Kotecki - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu;6) Ryszard Mróz - Komendant Straży Miejskiej w Wągrowcu;7) Andrzej Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wągrowcu;8) Grzegorz Ziółkowski - Prezes Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wągrowcu.W pracach Komisji uczestniczy Renata Bocheńska - Bejnarowicz - prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu. Dodatkowo powołano do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011-2014 z głosem doradczym następujące osoby:1) Leszek Dalke - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu;2) Paweł Gilewski - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu;3) Emilia Jagat - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu;4) Jacek Michalak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu;5) Elżbieta Misiek - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu;6) Krzysztof Poszwa - Główny specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu;7) Robert Torz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.

Starosta Wągrowiecki


Michał Piechocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »