| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/227/2012 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 218, 220, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/155/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na rok 2012, zmienionej:

uchwałą Nr XVIII/161/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 13/2012 z dnia 08 lutego 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XIX/171/2012 z dnia 27 lutego 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 24/2012 z dnia 14 marca 2012r.Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XX/178/2012 z dnia 26 marca 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 29/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 31/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXI/183/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 34/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 38/2012 z dnia 16 maja 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXIII/186/2012 z dnia 28 maja 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXV/203/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 49/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 56/2012 z dnia 16 lipca 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 59/2012 z dnia 30 lipca 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 62/2012 z dnia 08 sierpnia 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXVII/212/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 75/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 78/2012 z dnia 11 września 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

uchwałą Nr XXVIII/220/2012 z dnia 24 września 2012r. Rady Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 80/2012 z dnia 28 września 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

zarządzeniem Nr 81/2012 z dnia 15 października 2012r. Wójta Gminy Rokietnica

wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w § 1 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 547.550,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą 36.490.595,33 zł

W tym:

- dochody bieżące po zmianach wynoszą 35.150.318,61zł,

- dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.340.276,72zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 547.550,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.707.652,76zł

3. W § 2 ust. 2:

1) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 32.507.472,76zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 24.818.533,81zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 13.813.997,00zł,

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 11.004.536,81zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 3.545.810,61zł.

2) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.200.180,00zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 3.650.180,00zł.

4. W § 3 ust. 1 zmienia się dochody oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które po zmianie wynoszą 2.637.634zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 6 ust. 1 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2012 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załączników nr 1,2, 4, 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/227/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

227 2012 - załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/227/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

227 2012 - załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/227/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

227 2012 - załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/227/2012
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

227 2012 - załącznik nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »