reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/315/2014 Rady Miasta Luboń

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 627 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi się formy ochrony przyrody w postaci następujących drzew rosnących w alejach drzew pomnikowych na terenie Miasta Luboń

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 173 cm, działka nr 33/2, arkusz 4 , obręb Żabikowo ul. Poniatowskiego

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 164 cm, działka nr 33/2, arkusz 4, obręb Żabikowo ul. Poniatowskiego

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 207 cm, działka nr 33/2, arkusz 4, obręb Żabikowo ul. Poniatowskiego

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 180 cm, działka nr 33/2, arkusz 4 obręb Żabikowo ul. Poniatowskiego

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 140 cm, działka nr 37/12, arkusz 4, obręb Żabikowo ul. Poniatowskiego

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 165 cm, działka nr 1/2, arkusz 9, obręb Żabikowo ul. Poniatowskiego

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 206 cm, działka nr 38/1, arkusz 5, obręb Żabikowo ul. Kołłątaja

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 170 cm, działka nr 37, arkusz 5, obręb Żabikowo ul. Kołłątaja

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 200 cm, działka nr 47, arkusz 5, obręb Żabikowo ul. Szkolna

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 214 cm, działka nr 36, arkusz 5, obręb Żabikowo ul. Lipowa

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 280 cm, działka nr 36, arkusz 5, obręb Żabikowo ul. Lipowa

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 143 cm, działka nr 92, arkusz 12, obręb Żabikowo ul. 11-go Listopada

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 167 cm, działka nr 92, arkusz 12, obręb Żabikowo ul. 11-go Listopada

- drzewo, gat. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obw. 196 cm, działka nr 88, arkusz 9, obręb Żabikowo ul. 11-go Listopada

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

1. Przesłanki przemawiające za przyjęciem proponowanej regulacji.

Konieczność zniesienia formy ochrony przyrody ww. drzew uznanych za pomniki przyrody, wynika z faktu, iż zatraciły one swoją wartość przyrodniczą oraz zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego.

Drzewa są całkowicie obumarłe lub znajdują się w złym stanie fitosanitarnym (oznaki:

infekcji grzybami patogennymi, posiadają liczne wypróchnienia, dziuple wgłębne).

Podstawę prawną stanowi art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627 ze zm.), zgodnie z którym zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały, a zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Dnia 12 lipca 2014 r. Burmistrz Miasta Luboń wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił ww. projekt uchwały.

Dnia 13 października 2014 r. Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta Luboń

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Wobec powyższego koniecznym jest podjęcie przez Radę Miasta Luboń uchwały znoszącej formy ochrony przyrody z przedmiotowych drzew.

2. Informacja o skutkach finansowych - obciążeniu finansowym dla budżetu Miasta

wynikającym z przyjęcia proponowanej regulacji.

Proponowana regulacja będzie skutkowała poniesieniem wydatków na wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, które zostaną nałożone na urząd decyzją Starosty

Poznańskiego zezwalającą na usunięcie drzew, co będzie wiązało się z koniecznością

wykonania nowych nasadzeń.

3. Wskazanie źródła pokrycia realizacji przedsięwzięcia

Źródło pokrycia realizacji przedsięwzięcia z budżetu Miasta: Dział 900 - Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach.

4. Informacja o oczekiwanych skutkach społecznych i innych, jakie wiązać się będą z

przyjęciem uchwały.

Przyjęcie niniejszej uchwały nie spowoduje żadnych skutków społecznych i innych.


[1]) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Grzelak

Solicitor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama