reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Dopiewo

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVI/505/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm) Rada Gminy Dopiewo, uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LXXVI/505/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2015r.


Uzasadnienie

Uchwałą Nr LXXI/473/14 z dnia 25.06.2014r. Rada Gminy Dopiewo podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" z siedzibą w Czempiniu ze skutkiem na dzień 31.12.2014r. Z uwagi na podjęcie uchwały o uchyleniu powyższej uchwały, Gmina Dopiewo pozostanie we wskazanym Związku, a co za tym idzie na tych samych zasadach odbywać się będzie realizacja obowiązków Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Z uwagi na fakt, że po wystąpieniu ze Związku Gmina podjęła m.in. uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, konieczne jest jej uchylenie, tak aby od dnia 1.01.2015r. w Gminie nadal obowiązywały regulacje wprowadzone przez Związek. Jeśli chodzi o datę wejścia w życie aktu normatywnego zawierającego przepisy powszechnie obowiązujące, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, co do zasady następuje to po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia (art. 4 ust. 1). Ustawa dopuszcza jednak, aby w uzasadnionych przypadkach akty takie wchodziły w terminie krótszym (art. 4 ust. 2), a przepis art. 5 stanowi, że w przypadku, gdy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, aktowi normatywnemu można nadać moc wsteczną. Z uwagi na fakt, że podjęto decyzję o kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w Związku Międzygminnym "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT", a tym samym kontynuowane będą dotychczasowe zasady dotyczące zasad gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne jest, aby wejście w życie powyższej uchwały nastąpiło z dniem 1.01.2015r. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ewentualnych problemów, jakie mogłyby powstać dla mieszkańców w związku z objęciem terenu Gminy regulacjami Związku przy jednoczesnym obowiązywaniu uchwał podjętych przez Radę Gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama