| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/144/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/317/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, ze zm.)

Rada Miejska Trzemeszna
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwały Nr LI/317/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dn. 24 czerwca 2009 r. nadaje się brzmienie: Dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - określonych w odrębnych przepisach - według poniższych norm.

l.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

dyrektor przedszkola

5

2.

dyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół liczących:

do 13 oddziałów

14 i więcej oddziałów

5

3

3.

wicedyrektor szkoły każdego typu, zespołu szkół

5

4.

kierownik szkolenia praktycznego

5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2015 r. Gmina Trzemeszno na mocy porozumienia przejęła od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zadanie prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.

W Zespole Szkół - zgodnie ze statutem - istnieje stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, które jest stanowiskiem kierowniczym i zgodnie z przepisami przywołanymi w uchwale na tym stanowisku przysługuje nauczycielowi zniżka godzin. Zadaniem organu stanowiącego jest określenie liczby godzin - tygodniowego wymiaru zajęć - dla tego stanowiska. Różnica pomiędzy pensum godzin dydaktycznych nauczyciela (18 godz.) i tygodniowym wymiarem zajęć jest zniżką godzin dla stanowiska.

Do chwili przejęcia prowadzenia Zespołu Szkół przez Gminę Trzemeszno faktyczny tygodniowy wymiar zajęć wynosił na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego 5 godzin w tygodniu, więc zniżka wynosi 13 godzin.

Dotychczasowy regulamin nie przewidywał stanowiska kierownika szkolenia praktycznego, ponieważ takie stanowisko nie istnieje w typach szkół prowadzonych do 31 sierpnia 2015 r. przez Gminę Trzemeszno (szkołach podstawowych i gimnazjalnych).

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Oddziału ZNP w Trzemesznie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »