| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/93/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w Gminie Dobrzyca za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych za 1 m3 w wysokości: 36,00 zł brutto.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXIII/126/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) w art. 6 ust. 2 nakłada na rady gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Rada Gminy Dobrzyca uchwałą nr XXIII/126/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. określiła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca. Z uwagi jednak na wdrożenie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobrzyca koniecznym jest podjęcie nowej uchwały uwzględniającej nowe regulacje ww. ustawy.

W związku z powyższym przestały obowiązywać umowy cywilnoprawne dotyczące odbioru odpadów komunalnych z właścicielami nieruchomości zamieszkałych. Gmina Dobrzyca objęła nowym systemem gospodarowania odpadami mieszkańców całej gminy, w związku z tym rada gminy w przedmiotowej uchwale nie odnosi się do ponoszenia stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, gdyż nie ma takiego obowiązku wywoływania uchwały ww. zakresie.

Zmiana uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ma na celu dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dostosowanie do aktualnych cen rynkowych.

Stawki opłat nie były aktualizowane od 2008 roku. Proponowana górna stawka opłat została określona na podstawie analizy stawek obowiązujących u przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi na terenie gminy Dobrzyca.

Górna stawka określona w przedmiotowej uchwale jest stawką maksymalną, jaka może być stosowana przez firmy świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, której nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie.

Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z ustawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witalis Półrolniczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »