reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/ 121/ 2016 Rady Gminy Wijewo

z dnia 13 września 2016r.

w sprawie stalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.; Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godzin ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo;

2. Uchwała Nr XXXV/226/2009 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli;

3. Uchwała Nr XXX/184/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wijewo;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wijewo


Roman Jęśkowiak


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do uchwały nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13. 09. 2016 r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo. Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach, z wyłączeniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatku wiejskiego - w taki sposób aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się z wymienionych składników odpowiadały na obszarze działania danej JST co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wskazanym w ustawie Karta Nauczyciela. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.). Ponadto podjęcie ww. aktu normatywnego jest podyktowane optymalizacją wydatków oświatowych w gminie Wijewo. Treść Regulaminu podlegała, zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nauczycieli.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 121/ 2016
Rady Gminy Wijewo
z dnia 13 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 121/ 2016
Rady Gminy Wijewo
z dnia 13 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama