reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Herby

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Herby

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Herby uchwalonym jako załącznik do Uchwały Nr XVI/214/08 Rady Gminy Herby z dnia 28 maja 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Herby wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa”

2. w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-2 wiceprzewodniczących”.

3. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa”

4. w § 11 skreśla się ust. 3 w brzmieniu „Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej”

5. w § 11 skreśla się ust. 4 w brzmieniu „Komisję Oświaty, Zdrowia, Porządku Publicznego, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych”

§ 2. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Herby wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie „Biblioteka Samorządowa w Herbach ul. Lubliniecka 31”

2) w pkt 2 dodaje się trzeci tiret w brzmieniu „punkt filialny w Olszynie, ul. Szkolna 4”

§ 3. W załączniku nr 5 do Statutu Gminy Herby wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział I otrzymuje brzmienie „ Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa”.

2) Skreśla się rozdział II w brzmieniu „Komisja Oświaty, Zdrowia, Porządku Publicznego, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych” i wprowadza się w to miejsce pkt 5 w brzmieniu „Oświata, zdrowie, porządek publiczny”.

3) skreśla się ppkt 12 w rozdziale II w brzmieniu: sprawy budownictwa komunalnego” i wprowadza się w to miejsce pkt 6 w brzmieniu „sprawy socjalne i mieszkaniowe”

4) skreśla się ppkt 13 i 14 w rozdziale II

5) skreśla się rozdział III w brzmieniu „Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P.poż.” i wpisuje się w to miejsce pkt 7 w brzmieniu „Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska i P.poż.”

§ 4. Pozostała część Statutu nie ulega zmianie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama