reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96 , poz. 620 z późn. zm) i art. 18 ust.2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Przystajń:

1. STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin
nie niższe niż EURO 2

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

670

690

powyżej 5,5 do 9,0 włącznie

770

803

powyżej 9,0 i poniżej 12

880

914

2. STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

Nie mniej

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1094

1248

15

1248

1600

Trzy osie

12

19

1225

1500

19

25

1500

2014

25

1778

2055

Cztery osie i więcej

12

27

1907

2185

27

29

2185

2463

29

31

2463

2962

31

2503

2962

3. STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2

pozostałe

Od 3,5 i poniżej 12

990

1020

4. STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

miej niż

Oś jezda (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1342

1646

18

25

1614

1907

25

31

1870

2185

31

2143

2289

Trzy osie

12

36

2234

2289

36

40

2308

2426

40

2456

2962

5. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ ZESPOŁU OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

Od 7 i poniżej 12

755

6. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

18

828

894

18

25

894

1022

25

1022

1149

Dwie osie

12

28

1022

1149

28

33

1149

1277

33

38

1277

1628

38

1469

2111

Trzy osie

12

38

1535

1662

38

1662

1918


7. STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2

pozostałe

mniejszej niż 30 miejsc

808

838

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1317

1347

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy dowożące dzieci do szkół będące w posiadaniu gminnych jednostek budżetowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/37/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama