reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/155/12 Rady Gminy Godów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 1   pkt 2, ust. 6   , art. 54 ust. 7   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi  

Rada Gminy Godów  
uchwala:  

§   1.   W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym nadanym uchwałą nr XXXV/336/10 Rady Gminy Godów z   dnia 25 stycznia 2010 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym wprowadzić następujące zmiany:  

1.   § 5   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego wg poniższej tabeli:  

 

L.P.  

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW  

% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

1.  

PRZEDSZKOLA  

a.  

do 2   oddziałów  

12 - 21  

b.  

od 3   do 4   oddziałów  

21 - 30  

c.  

od 5   oddziałów i   więcej  

30 - 39  

2.  

SZKOŁY POZOSTAŁYCH TYPÓW  

a.  

od 6   do 12 oddziałów  

21 - 31  

b.  

od 13 do 24 oddziałów  

31 - 41  

c.  

od 25 oddziałów i   więcej  

41 - 51  

.

2.   § 6   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych funkcji ustala dyrektor, a   dla dyrektora – Wójt Gminy w   następujący sposób:  

1)   wychowawca klasy liczącej:  

a)   do 15 uczniów – 2,40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

b)   od 16 do 20 uczniów – 2,60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

c)   od 21 i   więcej - 2,90% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

2)   opiekun stażu – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym  

3)   doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z   przygotowaniem pedagogicznym. .

3.   § 12 otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielowi spełniającemu warunki określone w   art. 54 ust. 3   Karty Nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w   następującej wysokości:  

1)   przy jednej osobie w   rodzinie                                             - 1   zł.  

2)   przy dwóch osobach w   rodzinie                               - 2   zł.  

3)   przy trzech osobach w   rodzinie                               - 3   zł.  

4)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie                 - 4   zł. .

§   2.   Pozostała treść regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama