| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/5/16/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Zabrze

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, 951, 1513, z 2013 roku, poz. 21, 165, z 2014 roku, poz. 659, 822), art.17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 z 2011 roku, poz. 159 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Zabrze, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 175 678 RLM, z dwoma oczyszczalniami ścieków komunalnych: „Śródmieście, zlokalizowanej w Zabrzu przy
ul. Pestalozziego 10 oraz „Mikulczyce”, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Leśnej 168.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w obrębie Zabrza – gminy o statusie miasta
na prawach powiatu.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się Aglomerację Zabrze wyznaczoną Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 10/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 40, poz. 1145).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/5/16/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 16 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »