Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 marca 2015r.

do Porozumienia nr PZD.031.6.2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w sezonie zimowym 2014/2015 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe