Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.83.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XIV/108/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe