Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr EK-ED.033.5.2.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2015/2016

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe