Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.337.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 czerwca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 119/XV/16 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych i nadania statutu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe