Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Powiatu w Częstochowie

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe