Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/449/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe