Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.56,57.2016.2017.207.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 stycznia 2017r.

w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem oraz zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy Węglokoks Energia ZCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe